Skip to main content

Regulamin Promocji w Sklepie Internetowym FACEMODELING.PL

Okres Trwania Promocji:

Promocja obowiązuje od 29 września 2023 roku do 8 października 2023 roku (dalej nazywana “Okresem Promocji”).

Zakres Promocji:

 1. W ramach Promocji, Klienci sklepu internetowego FACEMODELING.PL zakupujący wybrane kursy online objęte Promocją otrzymają gratisy oraz zniżki od cen regularnych.
 2. Kursy objęte Promocją to:
  • FACEMODELING SELF CARE™ – Kurs Online
  • Kinesiotaping BIO-estetyczny w Twoim gabinecie™ – Kurs Online
  • Oshin Bian Technique – Manual & Bian Face Ritual Lift™ – Kurs Online
  • Twoje zdrowe i piękne piersi™ – Kurs Online
  • Facemodeling Self Tape™ – Kurs Online
  • Stanikowa Rewolucja – Webinar + e-book

Gratisy i Zniżki:

 1. Do każdego kursu online zakupionego w ramach Promocji przysługuje inny produkt gratisowy lub zniżka od ceny regularnej.
  Lista  kursów objętych Promocją z wyszczególnionymi gratisami oraz zniżkami:

  • Do kursu FACEMODELING SELF CARE™ – Kurs Online przysługuje gratis w postaci 2 taśm kinezjologicznych i zestawu baniek.
  • Do kursu Kinesiotaping BIO-estetyczny w Twoim gabinecie™ – Kurs Online przysługuje zniżka 20% od ceny regularnej oraz 1 taśma kinezjologiczna.
  • Do kursu Oshin Bian Technique – Manual & Bian Face Ritual Lift™ – Kurs Online przysługuje zniżka 20% od ceny regularnej oraz zestaw pałeczek do masażu.
  • Do kursu Twoje zdrowe i piękne piersi™ – Kurs Online przysługuje zniżka 20% od ceny regularnej oraz 1 taśma kinezjologiczna.
  • Do kursu Facemodeling Self Tape™ – Kurs Online przysługuje zniżka 20% od ceny regularnej oraz 1 taśma kinezjologiczna.
  • Do kursu Stanikowa Rewolucja – Webinar + e-book przysługuje zniżka 20% od ceny regularnej oraz 1 taśma kinezjologiczna.

Warunki Uczestnictwa:

 1. Promocja jest dostępna dla wszystkich Klientów sklepu internetowego FACEMODELING.PL, którzy dokonają zakupu wybranych kursów online objętych Promocją w okresie jej trwania.
 2. Wysyłka gratisów odbywa się wyłącznie na adresy na terenie Polski.

Dostawa Gratisów:

 1. Gratisy zostaną dostarczone kurierem na adres podany podczas składania zamówienia.
 2. Wysyłka gratisów jest darmowa.

Prawo do Zmiany Warunków:

 1. Sklep internetowy FACEMODELING.PL zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Promocji w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 2. Wszelkie zmiany w regulaminie Promocji zostaną ogłoszone na stronie internetowej sklepu.

Postanowienia Końcowe:

 1. Niniejszy regulamin jest ważny od 29 września 2023 roku do 8 października 2023 roku.
 2. Sklep internetowy FACEMODELING.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne lub błędy w działaniu strony internetowej sklepu, które mogą wpłynąć na udział w Promocji.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu FACEMODELING.PL i jest dostępny do wglądu przez wszystkich Klientów.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z Promocją będą rozstrzygane na podstawie polskiego prawa.

Przyjmując udział w Promocji, Klient akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.